4. Päästa Eesti rahvas / Valtaa sydän Suomen

All in Estonian

Päästa Eesti rahvas,

tee meid usus vahvaks.

Hoia, Jumal, meie kodu Maarjamaal.

Anna tuulel puhuda,

anna Vaimul liikuda.

Anna meile armastust,

ärka kogu rahvas siin,

meie homne päev saab

lootusrikkaks siis.