Esinemine Tallinna Metodisti kirikus

11. jaanuar kell 10.00 laulis Juhhei koor Tallinna Metodisti kirikus